پرداخت وجه

لطفاً جهت پرداخت وجه مورد نظر ابتدا مبلغ را به ریال وارد کرده سپس علت پرداخت را انتخاب نموده و دکمه پرداخت را فشار دهید